Wet Werk en Zekerheid

Arbeidsrecht. Een half jaar na de invoering van het laatste deel van de Wet Werk en Zekerheid is het nog onzekerheid troef bij de kantonrechters. Indien je nu bij een kantonrechter alsnog met de wederpartij overeenkomt een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te ontbinden, dan dient er goed te worden opgelet of de werknemer de ontbindingsovereenkomst niet alsnog (binnen twee weken) teniet kan doen. Daartoe heeft hij het wettelijke recht, waarvan hij ook als hij dat wil geen afstand van kan doen. Er moet nu derhalve niet enkel een overeenkomst worden gesloten, doch er moet nu ook een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter komen. Daarvan kan de werknemer echter, ondanks de overeenkomst, in hoger beroep komen.
Ieder kantongerecht is nu doende hiervoor een oplossing te vinden. Te verwachten is dat in de loop der tijd de meest werkbare daaruit wordt gekozen, dat als standaard kan gaan dienen.

Waarom Smal Otte?

  • Gratis kennismaking
  • Jarenlange ervaring
  • Snel, gedegen, betrouwbaar
  • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

  • DD slash MM slash JJJJ