Afname DNA veroordeelden

Wie is veroordeeld wegens een delict waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten – veelal delicten waar een strafmaximum van 4 jaar gevangenis of meer is gesteld – zal hoogstwaarschijnlijk een oproep ontvangen om DNA af te staan. Hiervoor hoeft niet een gevangenisstraf van 4 jaar of meer te zijn opgelegd; ook bij veroordeling tot een lagere gevangenisstraf of een taakstraf moet er DNA worden afgestaan. Het DNA profiel dat door DNA afname wordt verkregen, zal door het NFI – in geval van een (onherroepelijke) veroordeling – gedurende 12 tot 30 jaar na het overlijden van de veroordeelde worden bewaard. Het DNA profiel wordt door het NFI vergeleken met DNA dat in andere strafzaken is gevonden. Tegen de afname van DNA kan geen bezwaar worden gemaakt, wel tegen het opslaan van het DNA profiel. Dit bezwaar dient binnen 14 dagen na afname van het DNA te zijn ingediend. Voor het maken van bezwaar tegen het opslaan van een DNA profiel is geen advocaat nodig. Er wordt door de rechtbank geen griffierecht geheven bij het indienen van het bezwaar.

Waarom Smal Otte?

  • Gratis kennismaking
  • Jarenlange ervaring
  • Snel, gedegen, betrouwbaar
  • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

  • DD slash MM slash JJJJ