Omgang en gezag

Omgangsrecht

Als je uit elkaar gaat als (echt)paar blijf je de ouders van je kind. Je hebt recht op en de plicht tot omgang met je kind. Ouders die samen het gezag hebben over het kind, moeten een zorgverdeling opstellen. Als je het niet eens kan worden met de andere ouder, kan je de rechter vragen om een uitspraak te doen. Dat kan ook als je niet getrouwd bent.

Voor een kind is het belangrijk dat het met beide ouders contact houdt. De meeste ouders kiezen er tegenwoordig voor om de zorg min of meer gelijk te verdelen. Dat kan, maar in dat geval is het dan wel een vereiste dat je als ouders regelmatig met elkaar in overleg treedt over de kinderen. In de overlegscheiding of mediation kunnen ouders met elkaar een zorgregeling afspreken welke het beste op hun situatie van toepassing is.

Als de ouders naar de rechter gaan voor het vaststellen van een zorgregeling, bestaat de mogelijkheid voor een kind om te worden gehoord door de rechter. In de wet staat dat een kind vanaf de leeftijd van 12 jaar kan worden gehoord. In sommige gevallen kan dit al eerder.

Co-ouderschap of gedeeld ouderschap

Als ouders niet meer bij elkaar zijn en wel samen voor de kinderen gaan zorgen, spreekt men van co-ouderschap of gedeeld ouderschap. Bij co-ouderschap deel je samen met je ex-partner de zorg en opvoeding van de kind(eren). De manier waarop je dit invult staat vrij. Het kind woont afwisselend bij de ouders. Co-ouderschap is slechts mogelijk als je daar samen afspraken over maakt. Je kan bijvoorbeeld afspraken maken over het aantal dagen dat het kind bij je is en over de kosten van je kind.  Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. Je kan de afspraken laten opnemen in een scheidingsconvenant. De kosten over zorg- en opvoedingstaken worden gelijk verdeeld, waarbij rekening gehouden kan worden met de hoogte van inkomen.

Gezag

Als je gezag hebt over een kind, dan ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Het gezag stopt op het moment dat het kind 18 jaar wordt. Als je kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, heb je als ouder in beginsel direct na de geboorte van je kind samen het gezag. Als je niet gehuwd bent of je bent geen geregistreerd partner van elkaar dan heeft de moeder wel het gezag maar de vader niet.

Je kan zowel voor de geboorte als erna het gezag regelen. Vereist is wel dat de vader het kind erkend heeft. Wel is de toestemming van de moeder vereist.  Per 1 april 2014 kan een vrouw ook een kind erkennen. Als moeder geen toestemming verleent, dan kan je de rechter vragen om het gezag aan jou toe te wijzen. Hier zijn echter wel een paar voorwaarden aan verbonden. Zo moet je onder andere 18 jaar of ouder zijn, je bent niet ontheven uit het gezag, het kind is erkend.

Ouderschapsplan

Als jullie uit elkaar gaan, zal je afspraken moeten maken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Als jullie minderjarige kinderen hebben, zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Jullie mogen zelf de invulling van het ouderschapsplan bepalen. Wel ben je verplicht over enkele zaken afspraken te maken. Als je er samen niet uitkomt, kan de rechter een omgangsregeling vaststellen.

Gelijkwaardig ouderschap

Gelijkwaardig ouderschap betekent dat ouders gelijke rechten en plichten hebben als het gaat om de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Dit betekent niet dat het kind de helft van de tijd bij de ene en de andere helft van de tijd bij de andere ouder is.

Gezag

Gezag over het kind betekent dat je de wettelijke vertegenwoordiger van het kind bent en zijn of haar geld en spullen beheert.

Erkenning

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de ouder en het kind. Gebeurt de erkenning buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heb je nog geen ouderlijk gezag en ben je nog geen wettelijke vertegenwoordiger van je kind. In dat geval moet je het ouderlijk gezag aanvragen, nadat je het kind erkend hebt.

Informatie over je kind

De ouder die het gezag heeft, moet de ouder zonder gezag regelmatig informatie over het kind verstrekken, bijvoorbeeld over de school, de gezondheid. Indien een belangrijke beslissing moet worden genomen, dient de gezaghebbende ouder dit met de ouder zonder gezag bespreken. De gezaghebbende ouder beslist uiteindelijk.

Waarom Smal Otte?

  • Gratis kennismaking
  • Jarenlange ervaring
  • Snel, gedegen, betrouwbaar
  • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ