Omgang en gezag

Omgang

Als je uit elkaar gaat en kinderen hebt, komt er veel op je af. Na je eigen emotionele beslissing om te scheiden, blijf je samen ouders van je kind(eren). Voor een kind is het belangrijk dat het met beide ouders contact heeft.

Waar moet je na een scheiding met kinderen allemaal rekening mee houden? Je krijgt te maken met termen als gelijkwaardig ouderschap, rechten en plichten, erkenning, gezag en een ouderschapsplan. Deze zaken vallen onder het zogeheten ‘omgangsrecht’.

Gelijkwaardig ouderschap

Gelijkwaardig ouderschap betekent dat ouders gelijke rechten en plichten hebben als het gaat om de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Dit betekent niet automatisch dat het kind de ene helft van de tijd bij de ene en de andere helft van de tijd bij de andere ouder is.

Rechten en plichten als ouders na de scheiding
Je hebt als ouder recht op en de plicht tot omgang met je kind. Daarbij is het belangrijk dat je weet of je het kind hebt erkend, en of je gezag hebt over je kind. Ouders die samen het gezag hebben over het kind, moeten na een scheiding afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Deze afspraken worden neergelegd in een ouderschapsplan. Een mediationtraject kan hierbij helpen.

Als je het niet eens kan worden met de andere ouder, kan je de rechter vragen om een uitspraak te doen. Dat kan ook als je niet getrouwd bent. In die situatie kunnen kinderen worden gehoord door de rechter. In de wet staat dat dit geldt voor kinderen vanaf 12 jaar, maar in sommige gevallen kan dit ook al eerder.

Erkenning
Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de ouder en het kind. Als je getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap hebt en je daarna een kind krijgt, erkennen beide ouders het kind automatisch en heb je ook allebei direct het gezag. Gebeurt de erkenning buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heb je nog geen ouderlijk gezag en ben je nog geen wettelijke vertegenwoordiger van je kind. In dat geval kan je het ouderlijk gezag aanvragen, nádat je het kind erkend hebt.

Gezag
Gezag over het kind betekent dat je de wettelijke vertegenwoordiger van het kind bent en dat je zijn of haar geld en spullen beheert: je bent verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding. Het gezag stopt op het moment dat het kind 18 jaar wordt.

Als je kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, heb je als ouders direct na de geboorte van je kind samen het gezag. Als je niet gehuwd bent of geen geregistreerd partner van elkaar bent, dan heeft de moeder wel het gezag, maar de vader niet.

Als vader kan je het gezag zowel voor als na de geboorte regelen. Vereist is dan dat je als vader het kind hebt erkend. Ook is de toestemming van de moeder noodzakelijk. Per 1 april 2014 kan een vrouw ook een kind erkennen. Als de moeder geen toestemming verleent, dan kan je de rechter vragen om het gezag aan jou als vader toe te wijzen. Hier zijn een paar voorwaarden aan verbonden. Zo moet je onder andere 18 jaar of ouder zijn, mag je niet uit het ouderlijk gezag ontheven zijn en moet je het kind hebben erkend.

Co-ouderschap of gedeeld ouderschap
Als ouders niet meer bij elkaar zijn en wel samen voor de kinderen blijven zorgen, dan wordt  dat co-ouderschap, of gedeeld ouderschap genoemd. Bij co-ouderschap deel je samen met je ex-partner de zorg en opvoeding van de kind(eren) en woont het kind afwisselend bij de ouders. De manier waarop je dit invult, staat vrij.

Co-ouderschap is alleen mogelijk als je daar samen afspraken over maakt. Denk aan de verdeling van het aantal dagen dat het kind bij je is en over de kosten van je kind.  Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. Daarom is het goed om de afspraken te laten opnemen in een scheidingsconvenant. De kosten over zorg- en opvoedingstaken worden dan gelijk verdeeld, waarbij rekening gehouden kan worden met de hoogte van inkomen.

Ouderschapsplan
Als jullie uit elkaar gaan, zal je afspraken moeten maken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Als je minderjarige kinderen hebt en uit elkaar gaat, dan ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin maken jullie afspraken over de verzorging en opvoeding van het kind of de kinderen. Sommige zaken in het ouderschapsplan zijn verplicht, maar je kunt wel zelf de invulling ervan bepalen. Als je er samen toch niet uitkomt, kan de rechter een omgangsregeling vaststellen.

Informatie over je kind
De ouder die het gezag heeft, moet de ouder zonder gezag regelmatig informatie geven over het kind. Bijvoorbeeld over de school en de gezondheid. Als een belangrijke beslissing moet worden genomen, dan moet de gezaghebbende ouder dit met de ouder zonder gezag bespreken. De gezaghebbende ouder beslist uiteindelijk.

Meer weten over omgang, gezag of co-ouderschap?
Bel voor meer informatie, of voor een gratis kennismakingsgesprek met 0251 670212 of stuur een e-mail naar info@smalcs.nl

Waarom Smal Otte?

  • Gratis kennismaking
  • Jarenlange ervaring
  • Snel, gedegen, betrouwbaar
  • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

  • DD slash MM slash JJJJ