Aansprakelijkheidsrecht

Wanneer je buiten jouw eigen schuld om schade lijdt, valt de schade in veel gevallen te verhalen. Anderen kunnen aansprakelijk zijn voor de schade omdat zij deze hebben veroorzaakt of omdat zij verantwoordelijk zijn voor degene die of hetgeen dat de schade heeft veroorzaakt. Ook indien je schade lijdt door contactbreuk, kan degene die de overeenkomst niet is nagekomen hier voor aansprakelijk zijn.

Schade verhalen?

Wilt je jouw schade op een ander verhalen? Wij kunnen degene die verantwoordelijk is voor jouw schade namens jou aansprakelijk stellen. Ook kunnen wij je bijstaan in gevallen waarin jouw verzekeraar weigert om schade uit te keren.

[/span4][span4] In de eerste instantie trachten wij de schade te verhalen door middel van buitengerechtelijke aansprakelijkstelling. Op die manier wensen wij tot een oplossing in der minne te komen, zodat de kosten die gepaard gaan met een procedure kunnen worden voorkomen. Indien het noodzakelijk is om een gerechtelijke procedure op te starten, kun je eveneens op adequate bijstand rekenen.

Zelf aansprakelijk gesteld?

Ook kunnen wij adviseren bij het voorkomen dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld voor schade. Daarnaast kunnen wij je bijstaan indien je wordt aangesproken voor schade.

Waarom Smal Otte?

  • Gratis kennismaking
  • Jarenlange ervaring
  • Snel, gedegen, betrouwbaar
  • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

  • DD slash MM slash JJJJ