Bestuursrecht

Je kunt in principe zelf een zaak bij een overheidsinstantie (bezwaar) of bestuursrechter (beroep en hoger beroep) bepleiten. De termijnen voor bezwaar, beroep en hoger beroep worden strikt gehandhaafd; bent je eenmaal te laat, dan staat het besluit vast. Het wel of  niet toegekend krijgen van bijvoorbeeld een vergunning heeft echter vaak grote (financiële) gevolgen.

Verder geldt vaak de regel dat argumenten die niet in de bezwaarprocedure naar voren zijn gebracht ook later in een beroep niet meer aangevoerd kunnen worden. Een goed advies in de beginfase van de procedure is dan ook onontbeerlijk.

Waarom Smal Otte?

  • Gratis kennismaking
  • Jarenlange ervaring
  • Snel, gedegen, betrouwbaar
  • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

  • DD slash MM slash JJJJ