Erfrecht

Als een dierbare is overleden, zijn er naast emoties, ook zaken die moeten worden afgehandeld. Wat zijn de rechten en plichten van de nabestaande?

Het erfrecht lijkt eenvoudig, maar er kunnen nogal wat haken en ogen kleven aan een beslissing of handeling ten aanzien van een erfenis. Zo staat een erfgenaam voor de keuze: verwerpen, aanvaarden of beneficiair aanvaarden? Dit is een belangrijke keuze die weloverwogen dient te worden gemaakt.

De gevolgen van zo een keuze kunnen immers ingrijpend zijn. Ook in andere erfkwesties, zoals over de uitleg van een legaat of de vereffening van een nalatenschap, kunnen wij bijstaan.

Omdat erfkwesties vrijwel altijd tussen familieleden spelen, vinden wij het belangrijk om naast de juridische belangen ook oog te hebben voor de emotionele belangen van partijen.

Waarom Smal Otte?

  • Gratis kennismaking
  • Jarenlange ervaring
  • Snel, gedegen, betrouwbaar
  • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ