Echtscheidingsadvocaat

Uit elkaar? Echtscheiding kan ook in overleg

De beslissing is genomen: het huwelijk of de relatie is voorbij; je gaat scheiden. Soms is er woede en verdriet, maar in veel gevallen gaan partners in goed overleg uit elkaar. Het is van belang om alle zaken rondom een scheiding zorgvuldig te regelen. Voor jezelf, met de ander en voor de kinderen. Denk aan juridische aspecten (die vallen onder familierecht), financiële kwesties en een ouderschapsplan als er kinderen bij betrokken zijn.

Waarom hulp bij een scheiding?
Als je uit elkaar gaat, kan het zijn dat je van mening verschilt. Het is prettig als er dan een professional met je meekijkt. Een ervaren (familierecht)advocaat of mediator die meedenkt, die de regels en wetten kent en die ervoor zorgt dat de afspraken goed op papier staan.

Je kunt er als (ex-)partners ook voor kiezen om ieder een eigen echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Dat is vaak een tijdrovende procedure – houd rekening met minstens negen maanden -, die kostbaar is en kan leiden tot een eenzijdige juridische benadering. Gelukkig kan een echtscheiding ook in goed overleg plaatsvinden. Bijvoorbeeld via mediation.

Wat is mediation?

De laatste jaren wordt mediation steeds populairder. Daarbij kiezen partijen één mediator, een specialist die ook advocaat is. Een mediator verzamelt alle informatie die nodig is, en schakelt waar nodig andere deskundigen in, zoals een fiscalist, notaris of kindbehartiger.

De mediator geeft voorlichting en zorgt ervoor dat er evenwicht is tussen de (ex-)partners bij de onderhandelingen. Wanneer de partijen samen tot een regeling zijn gekomen die ze allebei willen aanvaarden, dan legt de mediator de afspraken vast in een overeenkomst. Daarna zorgt de mediator ervoor dat het huwelijk wordt ontbonden. De rechtbank bevestigt de afspraken in een echtscheidingsbeschikking.

Als het niet mogelijk – of niet wenselijk – is om de scheidingsprocedure via mediation tot een goed einde te brengen, dan blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan om met hulp van eigen advocaten een huwelijk of geregistreerd partnerschap te ontbinden, via een zogenaamde procedure op tegenspraak.

Wat is een echtscheidingsprocedure?
Een echtscheidingsprocedure of het ontbinden van een geregistreerd partnerschap is een juridisch proces waarbij je samen voor de rechter verschijnt. Het duurt ten minste negen maanden tot anderhalf jaar voordat een rechter de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap inhoudelijk behandelt. Vanwege de lange wachttijd bij de rechtbank bestaat de mogelijkheid dat de partijen, in afwachting van de mondelinge behandeling, samen met de advocaten, zonder de rechter, om tafel gaan: een viergesprek.

Het doel van dit zogenaamde ‘viergesprek’ is om afspraken te maken over punten waar de partijen het nu nog niet over eens zijn. Komen ze tot overeenstemming, dan bestaat de mogelijkheid om de afspraken neer te leggen in een convenant. Vervolgens kunnen de advocaten de rechtbank verzoeken om het convenant deel uit te laten maken van de beschikking. Een beschikking is een uitspraak van de rechtbank of van het gerechtshof.

Wat gebeurt er in de tussentijd als je er niet samen uitkomt?

Stel: je moet tijdens de gerechtelijke procedure op korte termijn de woning gebruiken om in te leven met je kinderen, of je hebt snel een financiële tegemoetkoming nodig. Maar de scheiding is nog niet rond. Dan kun je een verzoekschrift voorlopige voorzieningen indienen. Daarin vraag je de rechter een voorlopige beslissing te nemen over de toevertrouwing van de kinderen, bijdrage in de kosten van de kinderen en/of levensonderhoud en/of gebruik van de woning met inboedel. Die voorlopige voorziening is in beginsel van toepassing zolang de gerechtelijke procedure loopt.

 

Meer weten?

Bel voor meer informatie over mediation of een echtscheidingsprocedure/ ontbindingsprocedure, of voor een gratis kennismakingsgesprek met 0251 670212. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@smalcs.nl

Waarom Smal Otte?

  • Gratis kennismaking
  • Jarenlange ervaring
  • Snel, gedegen, betrouwbaar
  • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

  • DD slash MM slash JJJJ