Echtscheidingsadvocaat

Uit elkaar? Echtscheiding kan ook in overleg

Veel huwelijken stranden helaas voortijdig: een op de drie echtparen gaat uit elkaar. Soms in woede; maar in veel gevallen gelukkig ook in goed overleg. Het is gebruikelijk dat de echtelieden ieder een echtscheidingsadvocaat inschakelen en dat zij verschijnen voor een rechter. Dat is in de regel een tijdrovende, kostbare procedure. Het kan ook leiden tot een eenzijdige juridische benadering. Bovendien kunnen verschillen van mening tussen beide partners hoger oplopen dan nodig is. Behalve de juridische aspecten van de ontbinding van een huwelijk, zijn er dikwijls ook allerlei andere kwesties die om een oplossing vragen: bijvoorbeeld emotionele en/of financiële problemen. Verder is er in veel gevallen sprake van een ongelijke verhouding tussen de partners. Daarnaast moet een zorgplan worden opgesteld als er minderjarige kinderen zijn.

Echtscheidingsmediation

Echtscheiding kan in goed overleg. De laatste jaren zijn er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor de zogenaamde echtscheidingsmediation en de overlegscheiding (collaborative divorce). Bij echtscheidingsmediation kiezen partijen een vertrouwenspersoon of mediator, een daartoe opgeleide specialist, meestal tevens advocaat. Een mediator vergaart alle relevante informatie, ook van financiële aard en schakelt waar nodig andere deskundigen in, zoals een fiscalist of notaris. De mediator geeft voorlichting en ziet erop toe dat er evenwicht is tussen partijen bij de onderhandelingen. Wanneer de partijen samen tot een voor beide aanvaardbare regeling zijn gekomen, legt de mediator alle afspraken vast in een overeenkomst. Daarna zorgt de mediator dat het huwelijk wordt ontbonden. De rechtbank bevestigt de afspraken in een echtscheidingsbeschikking. Op deze wijze hoeven partijen niet naar de rechtbank.

Het voordeel van mediation ten opzichte van scheidingsprocedure op tegenspraak, zeg maar het “gewoon” scheiden, is dat partijen samen naar de mediator gaan. In plaats van ieder naar een eigen advocaat. Tijdens de mediation wordt alle ruimte geschapen om over en weer over elkaars verlangens te bespreken, op basis van argumenten en belangen. De kinderen, het delen van het inkomen, de schulden en de bezittingen, de woning en pensioen. Het zijn gevoelige zaken, die een regeling vergen die tegemoet komt aan ieders belangen. Voorwaarde is dat de wil bij beide echtelieden aanwezig moet zijn om samen tot een oplossing te komen.
De duur van de mediation is afhankelijk van partijen. De gesprekken vinden gemiddeld om de twee weken plaats, tenzij meer tijd nodig is. Gemiddeld duurt mediation drie maanden. Mediation wordt vooral ingezet door partners die in een min of meer gelijkwaardige positie staan ten opzichte van elkaar op het gebied van kennis, financiën, wederzijdse afhankelijkheid, etc.

Overlegscheiding

Een andere vorm van echtscheiding in goed overleg is de zogenaamde overlegscheiding; een uit de Verenigde Staten overgewaaide vorm van echtscheidingsbegeleiding (collaborative divorce). Kenmerkend voor de overlegscheiding is dat de partijen ook gezamenlijk proberen hun geschil op te lossen, maar daarbij een team van deskundigen inschakelen. Het team bestaat uit een coach voor de emotionele kwesties en een financiële specialist voor de financiële afwikkeling van de echtscheiding. Daarnaast kiest elke partij zijn eigen advocaat.

Alle betrokkenen werken naar een oplossing op basis van een tevoren opgestelde overeenkomst. Daarin is opgenomen dat de echtscheiding tot stand komt nadat over alle punten is onderhandeld en overeenstemming is bereikt. In de Verenigde Staten heeft de overlegscheiding een zeer hoog slagingspercentage.
De overlegscheiding lijkt kostbaar vanwege de inschakeling van een team van professionals. Daar staat tegenover dat de kosten van een juridische procedure worden bespaard. Die kunnen flink oplopen, ook door de lange duur van een procedure. Als de huwelijksbreuk een feit is, willen de betrokken partners de echtscheiding meestal snel afwikkelen. Een overlegscheiding verloopt, net als de mediation, in de regel veel sneller dan een juridische procedure.

De overlegscheiding verdient de voorkeur boven mediation als er een ongelijkheid is tussen de partners op het gebied van kennis, financiën, of in wederzijdse afhankelijkheid.

Indien het niet mogelijk – of niet wenselijk – is om de scheidingsprocedure via mediation of in overlegscheiding tot een goed einde te brengen, dan blijft uiteraard de mogelijkheid om met behulp van eigen advocaten via een procedure op tegenspraak een huwelijk te ontbinden.

Voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek 0251 670212 of mail naar info@smalcs.nl

Waarom Smal Otte?

  • Gratis kennismaking
  • Jarenlange ervaring
  • Snel, gedegen, betrouwbaar
  • Maandagmiddag /-avond inloopspreekuur

Bel mij terug

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ